Hızlı Sipariş Hattı
(224) 234 56 78
cilt kanseri
kan kanseri
kan kanseri belirtileri
Kanser
kanser nedir

Prostat Kanseri Evreleri

Prostat Kanseri Evreleri: Prostat Kanseri için 2 tip değerleme kullanılır: Skorlama ve Evreleri .

Skorlama kanser hücrelerinin normal hücrelerle kıyaslandığında ne kadar farklı göründüğünü ortaya koyar. Tümör hücrelerinin ne kadar agresif olduğunun bir göstergesidir.

Genellikle 2’den 10’a kadar derecelendirilen Gleason skoru kullanılmaktadır. Bu değerlemede 2 en az agresif tümörü gösterir.

Evreleri ise kanserin büyüklüğü ve lokasyonu ile ilgilidir. TNM-Tümör- Nodül- Metastaz evrelerinde N değeri etkilenmiş limp nodüllerini (0-3 arası) , M değeri ise tümörün uzak bir metastazının mevcudiyetini (0-1 arası) gösterir.

Bu evre ve skorlamalarda atlamalar görülmez. Mutlaka her evre/skor hızlı yada yavaş bir seyir göstererek yaşanır.

Bu evre ve skorlamalar ancak patolojik ve radyolojik görüntülemeler sonrası değerlendirilebilir.

Prostat Kanserinde TNM Evrelendirme Kriterleri

T evreleri

T1 dijital rektal muayenesinde tespit edilemiyen fakat biyopsi ya da prostektomi örneği incelemesi neticesinde teşhis edilmiş olan  kanserli hücrelerine atıfta bulunur.T1 prostat kanserleri T1a, T1b ve T1c olarak sınıflandırılırlar.
T1a TURP ( transurethral resection of the prostate) iyi huylu prostat büyümelerini tedavi etmek için yapılan ameliyat esnasında tesadüfen tespit edilen prostat kanserini tarif eder.Bu operasyon prostat bezinin büyüyerek üretra üzerine baskı yaparak idrar yapmayı zorlaştırdığı durumlarda bu belirtileri ortadan kaldırmak amacı ile yapılır.Prostat dokusu alınıp mikroskop altında incelendiğinde ameliyatı yapan doktorun hiç tahmin etmemesine rağmen kanser bulgularına rastlanabilir. T1a  alına prostat dokusunun % 5 nin kanserli % 95 nin iyi huylu olduğunu belirtir.

T1b yine TURP esnasında bulunan kanseri tanımlar fakat bu defa kanserli hücreler % 5 den fazladır.

T1c PSA test sonuçları yüksek olduğu için kanserden şüphelenildiği durumlarda yapılan kor iğne biyopsisi ile alınan prostat doku örneklerinin mikroskop altında incelenmesi ile tespit edilen  kanserleri belirtir.

T2 doktorun prostat kanseri varlığını DRM ( dijital rektal muayene) ile hissedebilmesi ve kanserin daha prostat içinde kaldığının düşünüldüğü anlamına gelir. Bu kategory T2a, T2b ve T2c olarak kategorilendirilir.

T2a kanserin sadece prostatın sağ veya solunda olduğu, fakat her iki tarafta birlikte mevcut olmadığı ve  söz konusu tarafın sadece yarısında bulunduğu anlamına gelir.
T2b Kanserleri yine tek taraftadır ama bulunduğu tarafın yarısından fazla yeri kaplamıştır.
T2c katogorisinde kanser her iki taraftadır.

T3 kanseri prostat bezini ( kapsül) saran kenarın dışına geçmiştir. Prostata ve seminal keseciklere direk komşu dokulara ulaşmıştır ancak başka organa bulaşmamıştır Bu grupT3a ve T3b katogorilerine ayrılır.

T3a katogorisinde kanser prostat bezinin dışındadır ve seminal keseciklere ulaşmamıştır.
T3b kanseri seminal keseciklere ulaşmıştır.

T4 kanserin mesane boynu ve dış uzantısı, pelvisteki rektum kasları ya da pelvis duvarı gibi prostata komşu dokulara ( seminal keseciklerinden başka dokular) ulaştığı anlamına gelir.

N evreleri

Nx kanserin lenf bezlerlerine ulaştığını tespit eden  testlerinin yapılmadığı anlamına gelir.
N0 kanser yakındaki lenf bezlerine ulaşmadı anlamına gelmektedir.
N1 pelvisteki lenf bezlerine yayılma anlamına gelmektedir.

M evreleri

Mx uzak organlara yayılma testlerinin yapıladığı anlamına gelir.
M0 kanser bölgesel bezlerin dışına bulaşmamış anlamına gelir.
M1 kanserin uzak oganlara ulaştığı anlamına gelir.
M1a kanserin uzak lenf bezlerine ulaştığı anlamına gelir.
M1b kanserin kemiklere ulaştığı anlamına gelir.
M1c kanserin beyin, akciğer, karaciğer gibi uzak organlara ulaştığı anlamına gelir.